mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Plassering

Innerste del av Børgin (Borgenfjorden)- Foto: Einar Sandvik

Havet stod rundt 19 m høgere på den tida gravfeltet på Toldnes var i bruk, så de fleste haugene må den gangen ha ligget på holmer, rundt 5 meter over flomålet.

Området var trolig temmelig fritt for trær, og husdyra gikk nok og beita og holdt ungskogen nede. Opprinnelig var det nok flere hauger enn i dag. En del av haugene er helt eller delvis ødelagt på grunn av jordoppdyrking, husbygging og jernbanebygging. Mange av haugene er overgrodd av granskog. Gravfeltet må ha vært mer synlig og fortont seg mye flottere i bronsealderen enn i dag.

Det øverste bildet viser den indre delen av Toldnesfeltet sett fra Inderøy mot Vist. I forgrunnen ser vi begynnelsen av eidet mellom Toldnes og Børgin (Borgenfjorden). Her var det sammenhengende sjø i bronsealderen , slik at en kunne reise med båt på innsida av Inderøya. Geir Grønnesby har påvist at det finnes mange gravrøyser langs denne leia.

Bronsealder
Gravhaugen på Skåtangen
Plassering
Utforming
Gravfeltet på Toldnes
Plassering
Utgraving av feltet
Funn
Utforming av gravrøysene
Frøset
Helleristningsfelt på Bardal
Teknikk
Motiver
Skip
Spiraler
Spiraler som malstrømsymbol
Husdyr
Redskap
Mannsfigur
Fotsåler