mandag, 18.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Utenfor tunet

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Gammel smie på Lund. Smia er revet nå.

Utenfor tunet og et stykke i fra de andre husa var det ofte et kornbur, en smie og et tørkehus for tørking av korn og malt. På grunn av brannfaren var det hensiktsmessig med litt avstand til disse husene.

I tillegg var det en bygning som noen steder ble kalt mastue. Her i grenda ble den kalt Bårstue. I tillegg til vaskerom var det her hybler/leiligheter for tjenere og noe lagerrom, snekkerverksted og lignende. Det er naturlig at også husene blir endret når behovene endrer seg. Forandringene var ikke alltid positive sett ut fra en estetisk synsvinkel.Dersom en hadde beiter eller slåtteeng langt fra gården ble det ofte satt opp sommerfjøs eller løer der.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag