onsdag, 03.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Folkeskoler

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Forbregdskolen
Forbregdskolen

I Egge var det tre folkeskoler, nemlig Austli (Asphaugen), Vatne (sydsiden av Byafossen / Sunnan) og Forbregd.

Vi soknet til Forbregdskolen. Før den tid var det selvfølgelig som andre steder omgangsskole som vart holdt i hjemmene. Forbregd ble tatt i bruk 1878 og var grendas barneskole frem til 1970. Da ble det bygd ny skole på Nordsiden av E 6. Denne skolen ble senere overtatt av Yrkesskolen og en ny paviljongskole ble bygd der Forbregd tidligere stod. Den første framhaldsskolen ble holdt på Kvam aldersheim (i kommunelokalene) i 1943. I 1944 var framhaldsskolen på Vatne. Framhaldsskolen fortsatte på forskjellige plasser i kommunen helt til vi fekk lov om 9 – årig skole i 1970. Nåværende ungdomsskole ble bygd i 1970. Ungdommene i Egge hadde dessuten den fordelen at de hadde både middelskole og landsgymnas på Steinkjer for de som hadde foreldre og eller utkomme til å kaste bort noen år til før en kom seg ut i arbeidslivet. Folkehøgskolen var også et meget brukbart alternativ som en del ungdommer benyttet seg av.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag