tirsdag, 02.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Østbyfossen er i dag

Forfatter: Gunnar Wæhre.

Østbyfossen er i dag utbygd med gamle anlegg som har hatt tilknytning til fossefall. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Egge Museum og Egge historielag.

Kverna var første byggetrinn. Samtidig ble det bygd matbod (grautbua) og satt opp benker. Neste byggetrinn var oppgangssaga som ble innviet den 10.10.97. Stamphuset som er et anlegget for behandling av ull til tøy, vadmel eller einskjeft vil bli offisielt åpnet den 8. oktober 2000. Fra anlegget går det gangsti gjennom Eggemarka og fram til Egge Museum. Området er mye besøkt av turgåere, skoleelever og historieinteresserte.

Eggegrenda
Landskapet
Hegge gård
Egge gård
Østbygrenda
Kommunelokalene
Lund gård
Gjævran gård
Lilleby
Østbygårdene
Kvam gård
Værmelid
Egge kirke
Egge kirkegård
Steinvika - Stenvigen
Lundflata
Sydsiden av Egge
Store og middelstore gårder
Lundleira
Gamle ferdselsvegene
Hovedvegen fra Homnes
Utmark og fjellområder
Slåtteng
Åpne og dyrkede arealer
Eggemarka
Egge gård - tun og parkanlegg
Eggen vestover fra Eggetunet
Søndre Egge
Langs skogåsen
Vegetasjon tidligere
Kongen i København
Pålagte plikter
Union med Sverige
Skoletilbud
Turntropp i Egge idrettslag
Skytterlagene
Trøndelag - det Røde Fylke
Organisasjoner
Den nasjonale reisningen
Parker og alleer
Trøndertunene
Utenfor tunet
Folkeskoler
Østbyfossen er i dag