fredag, 14.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Postruta 1

Forfatter: Erik Stenvik

Kavlbru på Bjørg på Namdalseid under utgravning. Dette var en del av vegen som postruta fulgte fra postruta ble oppretta på 16-hundretallet fram til det ble kjøreveg ca. 1800. Foto Erik Stenvik.

Da den første postruta til Nord-Norge ble starta i 1663 med utgangspunkt i Trondheim, fulgte den landevegen over Innherred, gikk derfra over Eidet og videre sjøvegen nordover helt til Finnmark. Det var postbønder som førte posten. Dette var bønder langs ruta som ble pålagt denne oppgaven mot visse lettelser på andre områder, som skyssplikt og soldattjeneste. Hjellan i Beistad var siste postbondegård i Innherred. Det foreligger en ”Spesification Ofuer de Postbønder udi Nummedals Fougderi som fører den Nordlandske Post til og fra Trundhiemb Anno 1680”. Der står det at posten går over ”Nummedals Eidt til lands” og Bjørg var postbondegård nr. 1 og Bratlia postbondegård nr. 2 i Namdal Fogderi. Trolig ble det delvis brukt båt fra Årgård, for fogdens regnskap for 1787 viser at postbøndene på Bjørg og Bratli mottok 1 riksdaler hver ”for postbaaden”.

Innledning
Bindeledd sør - nord
Tidlig bilrute
Skriftlige kilder
Flatøyboka
Vinter
Gerhard Schønings reise
Gerhard Schønings reise 2
Kongevegen
Postruta 1
Postruta 2
M. W. Eckhoffs reise
William Biltons besøk 1
William Biltons besøk 2
Rødhammer
Gamle kart 1
Gamle kart 2
Andre kilder
Hvem var det som reiste?
- reisende 1
- reisende 2
- reisende 3
Avslutning
Kilder