mandag, 29.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Postruta 2

Forfatter: Erik Stenvik

Vegene var ofte i dårlig stand, og vår og høst kunne det være risikabelt å ferdes. Tegning av Johannes Flintoe. Illustrasjon fra Beitstaden Historielag.

I 1804 ble postruta lagt om, men den gikk fortsatt over Namdalseid, med Elda og Årgård som poststeder. Dette kan ha sammenheng med at vegen på det tidspunktet var lagt om. Hjellan var heller ikke postgård lenger. Fra 1805 foreligger ei beskrivelse av postvegen. Her er et utdrag med utgangspunkt i Hegge ved Steinkjer:
Hegge til Wiigen: 1 ½ Miil Veien er bakket og tung og som oftest i slet stand
Wiigen til Elden: Tung vei 1 ½ Miil


I Nummedals Fogderie.
Elden til Overgaard: 1 ¼ Miil Taalelig god og oparbeidet Kongevei, men tung og bakket, og høst og vaar vanskelig at passere. Her kan rytter bruge veien.
Overgaard til Bangsund: Til vands 2 Miil som i stormende veir er vanskelig at passere ligesom ogsaa Overgaardsflyan er vanskelig at komme opad formedelst søens stigen og fald. Dette er nu for en del forekommende mellom stationen Grytten hvorfra til Overgaard 1 Miil kan rides med posten.

Det siste må oppfattes som et uttrykk for at landhevinga på den tida hadde kommet så langt at det var problematisk å bruke båt til Årgård ved fjære sjø, og at en derfor delvis foretrakk å bruke Andskardvegen fra Gryta.
Hensikten med beskrivelsen har vært å vurdere muligheten for raskere postgang. Dette er konklusjonen:
Efter Amtets formeening kan i Inderøens Fogderie ingen indskrænkning skee i den forhen bestemte tid, og i henseende til Nummedalen, da, siden det er oplyst at veiene der ikke kan regnes for andet end gangstier saa indstilles at tiden der kunde bestemmes til 2 timer pr Miil i godt, og 2 ½ time i slet føre, men for søetransporten kan ingen tid bestemmes.

Innledning
Bindeledd sør - nord
Tidlig bilrute
Skriftlige kilder
Flatøyboka
Vinter
Gerhard Schønings reise
Gerhard Schønings reise 2
Kongevegen
Postruta 1
Postruta 2
M. W. Eckhoffs reise
William Biltons besøk 1
William Biltons besøk 2
Rødhammer
Gamle kart 1
Gamle kart 2
Andre kilder
Hvem var det som reiste?
- reisende 1
- reisende 2
- reisende 3
Avslutning
Kilder