mandag, 29.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Rødhammer

Forfatter: Erik Stenvik

I 1908 ble det starta bilrute fra Steinkjer til Rødhammer kai, men derfra var det fortsatt dampbåt til Namsos i mange år. Illustrasjon fra Beitstaden Historielag.

I siste halvdel av 1800-tallet ble vegen vesentlig omlagt og forbedret. I 1867 ble det ny veg langs sjøen forbi Hjellberga og videre til Aune. Deretter ble vegen rusta opp fram til Rødhammer, og i 1875 var også siste stykket mellom Steinkjer og Østvik ferdig. Nå var den gamle kongevegen omlagt og utbedret til ”Chausse-vei” med fire meters bredde gjennom store deler av Innherred, men strekningen videre nordover fra Rødhammer gikk fortsatt om Andskardet og ferdsel med hest der var ansett som dyrplageri. I 1902 foreslo Amts-ingeniøren å bygge ny veg fra Rødhammer til Namsos med fire meters bredde. Han hadde fått søknad fra en engelskmann som ønsket å ha med seg automobil til Namdalen sommeren 1902, men Vegdirektøren mente det måtte klare seg med 2,5 meters bredde etter som det neppe noen gang ville bli tale om biltrafikk til Namsos. Samme året skrev lokalhistorikeren Lars Vaggen en artikkel om ”Gamle ferdavegar” som slutter slik: ”No kan dei med eimbåten lenda anten dei vil på Steinkjer og taka yver Snaasi, eller paa Fosnesstrandi og halda over Namdalseidet. Og vegarne er no gode baae stader, særleg den yver Eidet, men likevel mindre brukte enn fyrr i tidi, no dei hev snar-rutorne utanom Fosni."

Innledning
Bindeledd sør - nord
Tidlig bilrute
Skriftlige kilder
Flatøyboka
Vinter
Gerhard Schønings reise
Gerhard Schønings reise 2
Kongevegen
Postruta 1
Postruta 2
M. W. Eckhoffs reise
William Biltons besøk 1
William Biltons besøk 2
Rødhammer
Gamle kart 1
Gamle kart 2
Andre kilder
Hvem var det som reiste?
- reisende 1
- reisende 2
- reisende 3
Avslutning
Kilder