torsdag, 13.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Kilder

Forfatter: Erik Stenvik

Kilder:
Egilssoga
Flatøyboka
Gerhard Schøning: ”Reise igjennem en Deel af Norge”
M. W. Eckhoff: ”Reisebok og skisser fra 1826 og påfølgende år”
J. Bilton: ”Two Summers in Norway”
Lars Vaggen: “Gammel historie fra århundreskiftet”
Henrik Bartnes: ”Det gamle Beitstaden”
Sturla Brørs: ”Bygd, Gard, Ætt”
Sturla Brørs: ”Gjømt, men ikkje glømt”
Jørn Sandnes: ”Namdalens historie før 1600”
Haakon Olsen: ”Postbønder og postgårder i Nummedals Fougderi”
Marius Gevik: Med råjekt til Lofoten
Kristoffer Brækken: ”Den gamle ferdselsvegen over Namdalseid”
Andreas Tørring: ”Gamle ferdselsveger fra Steinkjer til Beitstad og Namdalseid”

Innledning
Bindeledd sør - nord
Tidlig bilrute
Skriftlige kilder
Flatøyboka
Vinter
Gerhard Schønings reise
Gerhard Schønings reise 2
Kongevegen
Postruta 1
Postruta 2
M. W. Eckhoffs reise
William Biltons besøk 1
William Biltons besøk 2
Rødhammer
Gamle kart 1
Gamle kart 2
Andre kilder
Hvem var det som reiste?
- reisende 1
- reisende 2
- reisende 3
Avslutning
Kilder