tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)

Kartgrunnlag: Statens kartverk
Kartgrunnlag: Statens kartverk

Vi vet lite om bosetninga på Egge i denne perioden, men røysene på Skåtangen og i Paradisbukta peker mot at det har vært fast bosetning i området i eldre jernalder eller kanskje så langt tilbake i tid som slutten av bronsealderen.

Helt sia steinalderen har det bodd folk i Eggeområdet, men de første menneskene her må hovedsaklig ha levd av fangst og sanking og har neppe bodd her fast. Etter hvert tok menneskene til å holde husdyr, og i løpet av bronsealderen og jernalderen tok folk til å dyrke jorda og bli bofaste. Overgangen til jordbruk i Eggeområdet skjedde kanskje i bronsealderen, men dette vet vi lite om.

Ved potetlageret, like nord for Egge museum, fant arkeologene sommeren 2001 spor etter pløying med ard. På det nederste bildet kommer sporene etter arden fram som mørke jordstriper i leirbunnen. Funnet vitner om tidlig jordbruk, fra tida før folk tok i bruk plog. Det er vel mest sannsynlig at sporene skriver seg fra et eller anna tidspunkt i jernalderen (500 f.Kr - 800 e.Kr.).

Dersom røysene ble lagt i nærheten av gården, kan den eldste gården ha ligget i nærheten av Paradisbukta og Skåtangen.

Navnet på gården gir en pekepinn om at Egge er en svært gammel gård, for de eldste gårdene har fått usammensatte naturnavn.

Eldre jernalder
Egge
Egge gård
Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)
Romertid ( Kr. f. - 400)
Folkevandringstid (400 - 600)
Gravfelt ved Paradisbukta og på Skåtangen
Flyfoto
Gravfelt I på Egge, Ølvisheim
Steinringene
Arkeologene graver ut en steinring
- Neverkaret
Bronsekjelen
Skikken i eldre jernalder
Gravfelt II på Egge, Eggehvammen
Gravhauger fra folkevandringstida
Arkeologene graver
Gravfelt på Hegge
Gravfelt på Helge og By
Gården By
Bygdeborger
Folkevandringstida
Korpdalshøgda
- Utforming
- Funksjon
- Kartskisse
- Adkomst
Johallpynten
- Utforming
- Funksjon
- Sammenhengende kjede
- Adkomst
Vinillen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Nattsjøberget
- Utforming
- Funksjon
- Forbindelse
- Adkomst
Hoåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Skansåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Gjevranslottet
- Adkomst
Elnanslottet
- Utforming
- Murene på Elnanslottet
- Funksjon
- Adkomst
Østvikslottet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Steinfjellet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Kvitberget
- Utforming
- Muren
- Funksjon
- Adkomst
Varder
Våttå