søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- Neverkaret

Bare skjoldbulen og skjoldkantbeslaget var bevart. Den dårligst bevarte skjoldbulen på bildet er fra neverkaret, og den best bevarte fra bronsekjelen. Foto: Per E: Fredriksen

I neverkaret fant arkeologene kull og brente beinrester fra liket, og i tillegg fant de:

 • 1 spydspiss. Den hadde opprinnelig vært 23,7 cm lang.
 • 1 beltelås. Den var av jern og målte 4,5 cm.
 • 1 jernbit.
 • 1 skjold.
  Bare skjoldbulen og skjoldkantbeslaget var bevart. Den dårligst bevarte skjoldbulen på bildet er fra neverkaret, og den best bevarte fra bronsekjelen.

  spydspiss

  skjoldbulen

 • Eldre jernalder
  Egge
  Egge gård
  Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)
  Romertid ( Kr. f. - 400)
  Folkevandringstid (400 - 600)
  Gravfelt ved Paradisbukta og på Skåtangen
  Flyfoto
  Gravfelt I på Egge, Ølvisheim
  Steinringene
  Arkeologene graver ut en steinring
  - Neverkaret
  Bronsekjelen
  Skikken i eldre jernalder
  Gravfelt II på Egge, Eggehvammen
  Gravhauger fra folkevandringstida
  Arkeologene graver
  Gravfelt på Hegge
  Gravfelt på Helge og By
  Gården By
  Bygdeborger
  Folkevandringstida
  Korpdalshøgda
  - Utforming
  - Funksjon
  - Kartskisse
  - Adkomst
  Johallpynten
  - Utforming
  - Funksjon
  - Sammenhengende kjede
  - Adkomst
  Vinillen
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Nattsjøberget
  - Utforming
  - Funksjon
  - Forbindelse
  - Adkomst
  Hoåsen
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Skansåsen
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Gjevranslottet
  - Adkomst
  Elnanslottet
  - Utforming
  - Murene på Elnanslottet
  - Funksjon
  - Adkomst
  Østvikslottet
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Steinfjellet
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Kvitberget
  - Utforming
  - Muren
  - Funksjon
  - Adkomst
  Varder
  Våttå