onsdag, 01.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bronsekjelen

fingerringer av gull
fingerringer av gull

I bronsekjelen fant arkeologene følgende gjenstander utenom kull og de brente beinrestene etter den døde:

 • 2 fingerringer av gull. Det ene bildet viser begge ringene og det andre er et nærbilde av en av dem.

 • 1 tveegga sverd. Det var 62 cm langt og hadde dekor av sølv på klingen. Klingen var bøyd.

 • 2 spydspisser. En var 28 cm lang og trolig fra l00-tallet etter Kr. f. Den andre var 20,7 cm, var yngre, hadde mothaker og var dekorert med ei dobbel rekke sølvbelagte sirkler.

 • 1 skjold. Sjølve skjoldet var borte, men bulen av jern (den best bevarte av de to bulene på bildet) og handtaket og de dekorerte kantbeslagene av bronse var bevart.

 • 1 gjenstand av jern og bein og rester etter beinredskap
 • 4 bjørneklør
 • tøyrester

  tveegga sverd

  spydspisser

  bulen av jern

  kantbeslagene

 • Eldre jernalder
  Egge
  Egge gård
  Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)
  Romertid ( Kr. f. - 400)
  Folkevandringstid (400 - 600)
  Gravfelt ved Paradisbukta og på Skåtangen
  Flyfoto
  Gravfelt I på Egge, Ølvisheim
  Steinringene
  Arkeologene graver ut en steinring
  - Neverkaret
  Bronsekjelen
  Skikken i eldre jernalder
  Gravfelt II på Egge, Eggehvammen
  Gravhauger fra folkevandringstida
  Arkeologene graver
  Gravfelt på Hegge
  Gravfelt på Helge og By
  Gården By
  Bygdeborger
  Folkevandringstida
  Korpdalshøgda
  - Utforming
  - Funksjon
  - Kartskisse
  - Adkomst
  Johallpynten
  - Utforming
  - Funksjon
  - Sammenhengende kjede
  - Adkomst
  Vinillen
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Nattsjøberget
  - Utforming
  - Funksjon
  - Forbindelse
  - Adkomst
  Hoåsen
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Skansåsen
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Gjevranslottet
  - Adkomst
  Elnanslottet
  - Utforming
  - Murene på Elnanslottet
  - Funksjon
  - Adkomst
  Østvikslottet
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Steinfjellet
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Kvitberget
  - Utforming
  - Muren
  - Funksjon
  - Adkomst
  Varder
  Våttå