tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Arkeologene graver

Ring av elektron ( sølvblanda gull)

Vi skal se nærmere på den haugen der det er blitt funnet mest. Den ligger nærmest tunet på Egge gård, på en knaus omtrent 20 m vest for tunet. K. Rygh og student Solem undersøkte haugen i 1869.

Haugen er 8 m i diameter og er 0,5 m høg.

I haugen ble det gjort følgende funn:

 • 1 ring av elektron (sølvblanda gull)
 • 1 fragment av et leirkar
 • Brente bein

  Akkurat som i slutten av bronsealderen og i romertida, ble de døde lagt på bål og brent i folkevandringstida.

  Årsaken til at det er funnet så lite gravgods i haugene fra denne perioden, vet vi ikke. Det kan avspeile at gravskikken endra seg i den urolige folkevandringstida og behøver ikke bety at folk var fattigere enn før. Mange hauger viser spor etter gravrøvere. Dette gjelder forøvrig hauger fra alle periodene.

 • Eldre jernalder
  Egge
  Egge gård
  Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)
  Romertid ( Kr. f. - 400)
  Folkevandringstid (400 - 600)
  Gravfelt ved Paradisbukta og på Skåtangen
  Flyfoto
  Gravfelt I på Egge, Ølvisheim
  Steinringene
  Arkeologene graver ut en steinring
  - Neverkaret
  Bronsekjelen
  Skikken i eldre jernalder
  Gravfelt II på Egge, Eggehvammen
  Gravhauger fra folkevandringstida
  Arkeologene graver
  Gravfelt på Hegge
  Gravfelt på Helge og By
  Gården By
  Bygdeborger
  Folkevandringstida
  Korpdalshøgda
  - Utforming
  - Funksjon
  - Kartskisse
  - Adkomst
  Johallpynten
  - Utforming
  - Funksjon
  - Sammenhengende kjede
  - Adkomst
  Vinillen
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Nattsjøberget
  - Utforming
  - Funksjon
  - Forbindelse
  - Adkomst
  Hoåsen
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Skansåsen
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Gjevranslottet
  - Adkomst
  Elnanslottet
  - Utforming
  - Murene på Elnanslottet
  - Funksjon
  - Adkomst
  Østvikslottet
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Steinfjellet
  - Utforming
  - Funksjon
  - Adkomst
  Kvitberget
  - Utforming
  - Muren
  - Funksjon
  - Adkomst
  Varder
  Våttå