mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fogdstillinger

Forfatter: Odd Birger Grønli

Fogdens bolig i Tromsø. Foto: Steinkje-Avisa.

Morten Smith Petersen kom fra fogdstillingen i Senjens og Tromsøes fogderi til en ny stilling som fogd i Inderøens fogderi i 1853. Familien slo seg ned på fogdgården Øvre Lø. Gården var vanstelt og fogden satte i gang et møysommelig arbeid med å få den på fote igjen. Det lyktes han med – og i 1872 var Øvre Lø en praktgård. Da Steinkjer fikk ladestedsrettigheter den 7. mai 1857 startet arbeidet med å bygge en by. På 10 år økte befolkningen fra ca 600 til 1250 mennesker.

Magistrat Morten Smith Petersen
Fogdstillinger
Lov om Losse- og Ladestedsrettigheder
Etablerte byen
Døde
Ble hyllet
Flagg og gullur
Gårdens historie
Kunne ikke skjedd i Danmark
Laura Kieler
Kostbar opprustning
Døde fattig
Grunnleggeren ble glemt
Enorm innsats
Ettermælet oppreist
Historielaga