mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Lov om Losse- og Ladestedsrettigheder

Forfatter: Odd Birger Grønli

Lov om Losse- og Ladestedsrettigheder for Stedet Steenkjær i nordre Throndhjems Amt. Stockholms Slot den 7de Mai 1857.

Vi Oscar, af Guds Naade Konge til Norge og Sverige, de Gothers og Venders;

Gjøre vitterligt: At Os er bleven forelagt det nu forsamlede ordentlige Storthings Beslutning af 24de Marts dette Aar, saalydende:
§ 1
En Strækning ved Steenkjærelvens Munding tilstaaes Frihed til at ind- og udføre ved directe Handel paa inden- og udenrigske Steder alle tilladte Kjøbmandsvarer.
§ 2
Udstrækningen og Grændselinjen for dette Ladested, som fører Navnet Steenkjær, skal snarest muligt bestemmes og beskrives samt ved Skifte- og Skjelstene udvises ved en Aastedsforretning afholdt af de Mænd, som Kongen dertil udnævner, i Overvær af vedkommende Foged, Formandskaber og Grundeiere. Forretningen skal indsendes til Stadfæstelse af Kongen og de ved samme foranledigede Omkostninger afholdes af Statskassen.
§ 3
Magistratens Forretninger i Ladestedet udføres af den Embedsmand, til hvem Kongen overdrager samme.
§ 4
Forsaavidt særegne Forskrifter for Ladestedets første Anlæg og Bebyggelse maatte være fornødne, blive disse af Kongen at fastsætte.

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved antage og bekræfte denne Beslutning som Lov.
Givet paa Stockholms Slot den 7de Mai 1857.
Under Vor Haand og Rigets Segl.

OSCAR


Magistrat Morten Smith Petersen
Fogdstillinger
Lov om Losse- og Ladestedsrettigheder
Etablerte byen
Døde
Ble hyllet
Flagg og gullur
Gårdens historie
Kunne ikke skjedd i Danmark
Laura Kieler
Kostbar opprustning
Døde fattig
Grunnleggeren ble glemt
Enorm innsats
Ettermælet oppreist
Historielaga