tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Etablerte byen

Forfatter: Odd Birger Grønli

Kart 1859. Gjennom en venn skaffet Morten Smith Petersen kommunen et lån slik at den kunne kjøpe Steinkjergården. Gården ble revet og skaffet tom til kirka og byggegrunn i sentrum byen.

Handelen økte også og bøndene i bygdene rundt Steinkjer fikk avsetning på varene sine. I løpet av noen få år gikk Morten Smith Petersen, som hadde blitt Steinkjers første magistrat i 1858, i spissen for en rekke utbygginger. Det ble bygd kirke, etablert telegraf, skole og dampskipsselskap. Et eget hus for fattige fikk han og i stand. Steinkjers magistrat ble etter kort tid meget populær, aktet og respektert. Han ble ved flere anledninger feiret og satt stor pris på, og det ble sagt at folk syntes det var fantastisk at en så tilårskommen mann kunne arbeide så hardt og godt for byen og folkets beste. Morten Smith Petersen var 61 år gammel da han ble Steinkjers magistrat.

Magistrat Morten Smith Petersen
Fogdstillinger
Lov om Losse- og Ladestedsrettigheder
Etablerte byen
Døde
Ble hyllet
Flagg og gullur
Gårdens historie
Kunne ikke skjedd i Danmark
Laura Kieler
Kostbar opprustning
Døde fattig
Grunnleggeren ble glemt
Enorm innsats
Ettermælet oppreist
Historielaga