mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Døde

Forfatter: Odd Birger Grønli

Mære kirke. Foto: Harald Duklæt

Den 15. mars 1872 ble Morten Smith Petersen gravlagt på Mære kirkegård. Det kom folk fra hele fogderiet til begravelsen. De som var der har senere fortalt at det sto lange rekker av hester og sleder utenfor kirkemuren, og kirka hadde ikke plass til alle som ville ta farvel med fogden. Smith Petersen døde plutselig, etter bare noen få dagers sykdom. Hans bortgang gjorde sterkt inntrykk på mange. Smith Petersen var jo mannen som hadde fått gjennomført en rekke sosiale, kommunale og kulturelle saker.

Avisa ”Indherredsposten” skrev blant annet: ” Steenkjær Ladested var som bekjendt omfattet med den Afdødes særdeles Kjærlighed; som dets Magistrat sparede han verken Arbeide eller Møie for paa bedste maade at søge dets Tarv fremmet, og som Mærke herom staar Erhvervelsen af Steenkjærgaarden for Kommunens Regning, hvilket foretagende ikke blot væsentlig skyldes Fogdens Initiativ”.

Magistrat Morten Smith Petersen
Fogdstillinger
Lov om Losse- og Ladestedsrettigheder
Etablerte byen
Døde
Ble hyllet
Flagg og gullur
Gårdens historie
Kunne ikke skjedd i Danmark
Laura Kieler
Kostbar opprustning
Døde fattig
Grunnleggeren ble glemt
Enorm innsats
Ettermælet oppreist
Historielaga