mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ble hyllet

Forfatter: Odd Birger Grønli

Et utsnitt av redaktør Andersens nekrolog i Innherredsposten 12. mars 1872.

Nekrologen i Innherredsposten ble skrevet av redaktør Johan Bernhard Andersen og er en stor hyllest til byens grunnlegger. I nekrologen summerer Andersen opp alle de store oppgavene som Morten Smith Petersen løste i byens viktigste utviklingsperiode, og det var ikke få. Hundre år senere skrev lokalhistoriker Kjell Saxvik ”…. at det magistraten fikk utrettet burde være mer enn nok til at han fikk sitt navn innskrevet med gullbokstaver i byens historie”. Slik skulle det ikke gå.

Nekrologen:” Idet altsaa denne vor alderstegne og virksomme Medborger nedlægger sin Vandringsstav, vil han med det samme fæste sig i alle deres taknemmlige Erindring, med hvem og for hvem han arbeidede, altid med et godt Maal for Øye og utrætteligt til seent hen i Livets Aften. Kjærligt ville derfor hans Medborgere dække Støvet til og ønske Fred over dets Hvile, Tak over dets Minde!”

Magistrat Morten Smith Petersen
Fogdstillinger
Lov om Losse- og Ladestedsrettigheder
Etablerte byen
Døde
Ble hyllet
Flagg og gullur
Gårdens historie
Kunne ikke skjedd i Danmark
Laura Kieler
Kostbar opprustning
Døde fattig
Grunnleggeren ble glemt
Enorm innsats
Ettermælet oppreist
Historielaga