tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gårdens historie

Forfatter: Odd Birger Grønli

Torbjørn Hugen og Gunnar Fossum i Statsarkivet i Trondheim. Foto: Egge historielag.

Hva sier dagens historikere om det som skjedde. Var det mulig at det i løpet av noen få uker etter fogdens død kunne slås fast at det var begått underslag? Øvre Lø tilhørte staten og gårdsregnskapene og fogderiets økonomi var to sider av samme sak.

Lokalhistoriker Torbjørn Haugen er den som sammen med Gunnar Fossum har lett fram papirene etter auksjonen i 1872. Haugen forteller at amtmann Smith, som selv var en ivrig byder på auksjonen året før, solgte Øvre Lø i oktober 1873. Kjøper var Mortinus Jacobsen. Prisen var 4650 spd. Slik kom fogderiets og statens gård over på private hender.

- Papirene vi har funnet fram til viser at det i perioden før fogd Petersen bosatte seg på gården var lite aktivitet der. Først i 1853/54 begynte det å skje ting, og i løpet av de 19 åra som fogd Petersen bodde der var verdien på gården firedoblet, forteller Torbjørn Haugen, og viser til ”Ettersynsprotokollen over Inderøens Fogderis Embedsgårder”.

- I følge denne protokollen ble Øvre Lø gitt karakteristikken ”måtelig” i 1854. Et eget utvalg var oppnevnt av amtmannen for å vurdere gården. De så selv at jorda var dårlig, skogen vanskjøttet og husene nærmest falleferdige. Takene var lekk og dyra var satt bort på en annen gård, forteller Haugen.

Magistrat Morten Smith Petersen
Fogdstillinger
Lov om Losse- og Ladestedsrettigheder
Etablerte byen
Døde
Ble hyllet
Flagg og gullur
Gårdens historie
Kunne ikke skjedd i Danmark
Laura Kieler
Kostbar opprustning
Døde fattig
Grunnleggeren ble glemt
Enorm innsats
Ettermælet oppreist
Historielaga