torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kunne ikke skjedd i Danmark

Forfatter: Odd Birger Grønli

Laura Kieler født i Tromsø 9. januar 1849, døde 23. april 1932 i Aalsgaarde i Danmark. Foto: Steinkjer-Avisa.

Fogdens datter, Laura, har i sine beskrivelser fra denne tida skildret gårdens elendige forfatning da familien flyttet dit i 1853. Hun skriver også at faren satte i gang et stort arbeid med å ruste opp gården igjen. I et brev til Leopold Jacobsen, datert 22. november 1931, altså året før hun døde, skriver magistratdatteren Laura: ” … Her nede i Danmark ville en affære som Løs være utenkelig, da alle eiendommene på land og i by som staten eier alltid blir vedlikeholdt og istandsatt av staten selv. (…)

Bygningene som de var da vi kom – jeg mener uthusene, var spredt på samme grund som nu, men de var grå umalte skur, falleferdige allesammen. Kjøkkenstabburet var sunket således at det lå på knærne. Det nye enetasjes vaaningshus som fogd Gotsche hadde latt oppføre hadde jo intet kontorlokale. Min far lot derfor den del av våningshuset, som strekte seg fra haven inn i gården, tilføres en andre etasje hvor det var kontorværelse til kontoristen og tre gjesteværelser.

Trærne i alléen har min far plantet, liksom granhekker langsmed havegjerdet. Den veien som gikk fra Kongeveien opp til Lø gikk over den lave fryktige myr og var så elendig, ja ufarbar, at folk som skulle til fogdkontoret knapt ville våge sine lemmer på kjøreturen. (…)

Haven har min mor anlagt. Det var ikke en blomst, en busk eller et tre, der var kun sand og atter sand. Ingen grøft var gravet slik at det kunne bli avløp av "myrvannet”. Magistratdatteren Laura forteller også om hvor dårlig vanntilførselen var, og at man måtte hente vann i en brønn langt borte.

Magistrat Morten Smith Petersen
Fogdstillinger
Lov om Losse- og Ladestedsrettigheder
Etablerte byen
Døde
Ble hyllet
Flagg og gullur
Gårdens historie
Kunne ikke skjedd i Danmark
Laura Kieler
Kostbar opprustning
Døde fattig
Grunnleggeren ble glemt
Enorm innsats
Ettermælet oppreist
Historielaga