torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kostbar opprustning

Forfatter: Odd Birger Grønli

Øvre Lø i 2009. Foto: Harald Duklæt.

- Papirene vi har funnet i arkivet på Dora i Trondheim viser at fogd Morten Smith Petersen umiddelbart satte i gang arbeidet med å ruste opp gården. Han ansatte en agronom som de første åtte åra arbeidet med å bygge opp gården, jorda og skogen. Uthusene ble satt i stand og dyrene kom tilbake. Ny hage og gårdsveg ble også anlagt, forteller Torbjørn Haugen, som understreker at dette selvsagt kostet penger.
- Nei, dette gjorde seg ikke sjøl. Her ble det brukt mange penger for å få gården standsmessig igjen. I følge folketellinga i 1865 var Øvre Lø blitt en mønstergård. Det hadde tatt drøyt ti år, og etter fogdens nitten år på gården var verdien firdoblet.

Historiker Ida Bull ved NTNU sier at det ikke var uvanlig på denne tida, når fogdene drev embetsmannsgårdene for amtet, at gårdsøkonomien og fogderiets midler ble blandet for å drive gårdene forsvarlig.
- Det er vel nokså trolig at økonomien gikk i ett. Når en fogd døde tok skiftet etter ham tid. Kreditorene skulle legge fram sine krav, regnskapet forsegles, og det er klart at dette ikke var fort gjort på den tida. Det gikk neppe på fjorten dager, sier Ida Bull.

Magistrat Morten Smith Petersen
Fogdstillinger
Lov om Losse- og Ladestedsrettigheder
Etablerte byen
Døde
Ble hyllet
Flagg og gullur
Gårdens historie
Kunne ikke skjedd i Danmark
Laura Kieler
Kostbar opprustning
Døde fattig
Grunnleggeren ble glemt
Enorm innsats
Ettermælet oppreist
Historielaga