torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Døde fattig

Forfatter: Odd Birger Grønli

Advokat og stortingsmann Ole Anton Qvam. Foto: Egge historielag.
Advokat og stortingsmann Ole Anton Qvam. Foto: Egge historielag.

- Dette er et viktig poeng, sier Torbjørn Haugen, og viser til at det allerede elleve dager etter fogdens død ble skrevet om ryktene som gikk om fogden og at det manglet penger i fogderiets pengekasse.
- Etter hva jeg kan skjønne må det ha vært umulig å fastslå dette, og det bekrefter også fagmiljøet ved NTNU. Der blir det sagt at det kunne ta inntil ett år å gjøre opp regnskapet etter en fogds bortgang. Det virker som om det har gått fort i svingene, og det er muligens noen kreditorer som har kjørt hardt på for å sikre seg penger de eventuelt måtte ha til gode fra fogdgården Øvre Lø, sier Haugen. Han legger til at det ved Statsarkivet i Trondheim ikke finnes dokumenter som viser at det var et skifte etter fogd Petersen. Han hadde ingen private midler og døde som en fattig mann. Den 26.juni 1872, tre måneder etter fogdens død, var det altså auksjon på Øvre Lø. Innbo og løsøre ble solgt. Det innbrakte 650 spesidaler til amtet. Øvre Lø ble solgt på auksjon i oktober 1873. Da hadde magistratens kone og datter flyttet til Danmark. Advokat og stortingsmann Ole Anton Qvam skrev til Stortinget og foreslo at noe av pengene burde gå til magistratens kone og datter. Dette ble avslått.

Magistrat Morten Smith Petersen
Fogdstillinger
Lov om Losse- og Ladestedsrettigheder
Etablerte byen
Døde
Ble hyllet
Flagg og gullur
Gårdens historie
Kunne ikke skjedd i Danmark
Laura Kieler
Kostbar opprustning
Døde fattig
Grunnleggeren ble glemt
Enorm innsats
Ettermælet oppreist
Historielaga