torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ettermælet oppreist

Forfatter: Johs Brandtzæg

Ordfører Per Sverre Rannem la ned krans på minnesteinen til byens grunnlegger Morten Smith Petersen ved Mære kirke. Foto: Johs Brandtzæg

135 år etter sin død, fikk Morten Smith Petersen, Steinkjer bys grunnlegger og første magistrat, den anerkjennelse han fortjener.
- Morten Smith Petersen var en drivende og dyktig mann for Steinkjer, sa ordfører Per Sverre Rannem ved kransepåleggingen.

Takket være dyktig og grundig arbeid fra historielagene og enkelte ildsjeler i Steinkjer fikk Steinkjers grunnlegger og første magistrat (rådmann) Morten Smith Petersen full anerkjennelse og oppreisning på 150-årsdagen for byen.

Smith Petersen kom som fogd til ”Inderøens Fogderi”. Han grep øyeblikkelig tak i arbeidet med å skaffe Steinkjer ladestedstatus, og kong Oskar underskrev loven om ladestedstatus 7. mai 1857. Bare to uker etter at den driftige fogden døde og ble gravlagt i den største begravelsen noensinne til da på Mære, begynte ryktene å gå om at det manglet penger i kassen. Han ble veldig raskt dømt for underslag, med det som må ha vært en veldig lettvint rettergang. Etter det ble han ”glemt”. Han er ikke en gang nevnt i jubileumsbøkene til kommunen.

Lokale historielagsfolk fikk også full anerkjennelse for å ha gravd frem denne saken i ordførerens tale.

- Det er med ærbødighet jeg legger ned denne kransen på Morten Smith Petersens minnestein, sa en lett rørt ordfører Per Sverre Rannem, og rettet dermed opp en gammel urettferdighet i Steinkjers historie.

* Publisert i Trønder-Avisa 8. mai 2007. Gjengitt med forfatterens tillatelse.

Magistrat Morten Smith Petersen
Fogdstillinger
Lov om Losse- og Ladestedsrettigheder
Etablerte byen
Døde
Ble hyllet
Flagg og gullur
Gårdens historie
Kunne ikke skjedd i Danmark
Laura Kieler
Kostbar opprustning
Døde fattig
Grunnleggeren ble glemt
Enorm innsats
Ettermælet oppreist
Historielaga