tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gården By

Skafthulløks fra yngre steinalder - Foto: Vitenskapsselskapet

Nordafor gravfeltet på Helge, på den andre sida av elva, ligger gården By. Der finnes det også en gravhaug, men det har sikkert vært flere. Navnet By betyr rett og slett bosted eller gård, og det viser at By trolig er den eldste gården i området. Det er gjort steinalderfunn (Bildet viser ei skafthulløks fra yngre steinalder )lengre opp i lia der gården opprinnelig lå, men de første menneskene her var neppe bofaste. I slutten av bronsealderen eller begynnelsen av eldre jernalder kan vi rekne med at det ble fast bosetning på By.

Landhevinga førte til at Reinsvatnet ble adskilt fra saltvatnet i løpet av bronsealderen. Fjorden gikk da opp til Byafossen, og det danna seg ei fjordbukt nedafor fossen. Innerst i denne bukta ble By gård lagt. Beliggenheten ved ei elv ved enden av et vatn var gunstig både ved at åkerjorda ved elva var sjøldrenerende, og ved at det var lettere å ta seg fram med båt på vatnet enn over land i gamle dager.

Den eldste gården By omfatta nok et mye større område enn dagens gård, så Helge har trolig opprinnelig hørt til By og har blitt fradelt seinere.

På flyfotografiene ser vi gravfeltet på Helge ved vatnet og drageidet forbi fossen og med gården By i lia bakenfor. I dag er det et boligfelt på Helge, men ser du godt etter, kan du kanskje se et gravminne eller to mellom husa.

(Mer stoff: )

Flyfoto over Helge

Flyfoto over By

Eldre jernalder
Egge
Egge gård
Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)
Romertid ( Kr. f. - 400)
Folkevandringstid (400 - 600)
Gravfelt ved Paradisbukta og på Skåtangen
Flyfoto
Gravfelt I på Egge, Ølvisheim
Steinringene
Arkeologene graver ut en steinring
- Neverkaret
Bronsekjelen
Skikken i eldre jernalder
Gravfelt II på Egge, Eggehvammen
Gravhauger fra folkevandringstida
Arkeologene graver
Gravfelt på Hegge
Gravfelt på Helge og By
Gården By
Bygdeborger
Folkevandringstida
Korpdalshøgda
- Utforming
- Funksjon
- Kartskisse
- Adkomst
Johallpynten
- Utforming
- Funksjon
- Sammenhengende kjede
- Adkomst
Vinillen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Nattsjøberget
- Utforming
- Funksjon
- Forbindelse
- Adkomst
Hoåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Skansåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Gjevranslottet
- Adkomst
Elnanslottet
- Utforming
- Murene på Elnanslottet
- Funksjon
- Adkomst
Østvikslottet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Steinfjellet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Kvitberget
- Utforming
- Muren
- Funksjon
- Adkomst
Varder
Våttå