tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bygdeborger


Ved å klikkke på kartet eller linkene nederst på sida kan du få opplysninger om de enkelte borgene i Steinkjer kommune. Her finnes det også kart og beskrivelser av hvordan du kan finne borgene. Mange borger ligger slik til at en må krysse innmark på vegen, så husk å vise hensyn!

Det er registrert 28 bygdeborger i Nord-Trøndelag, derav hele 11 i Steinkjer kommune. Av dem ligger Festningsberget (Steinfjellet) og Østvikslottet i Beitstaden, Elnanslottet i Sør-Beitstaden, Gjævranslottet og Skansåsen i Egge, Vinillen og Nattsjøberget i Stod, Korpdalshaugen og Johallpynten i Sparbu og Hoåsen på Kjerkol (Kirkol) litt for seg sjøl i Kvam.

Den viktigste brukstida for bygdeborgene har nok vært folkevandringstida, men enkelte borger ser ut til å være eldre, slik som borgen på Korpdalshaugen i Sparbu, og andre borger har vært i bruk senere. Skansåsen i Egge har trolig vært i bruk i nyere tid, etter navnet å dømme.
Eldre jernalder
Egge
Egge gård
Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)
Romertid ( Kr. f. - 400)
Folkevandringstid (400 - 600)
Gravfelt ved Paradisbukta og på Skåtangen
Flyfoto
Gravfelt I på Egge, Ølvisheim
Steinringene
Arkeologene graver ut en steinring
- Neverkaret
Bronsekjelen
Skikken i eldre jernalder
Gravfelt II på Egge, Eggehvammen
Gravhauger fra folkevandringstida
Arkeologene graver
Gravfelt på Hegge
Gravfelt på Helge og By
Gården By
Bygdeborger
Folkevandringstida
Korpdalshøgda
- Utforming
- Funksjon
- Kartskisse
- Adkomst
Johallpynten
- Utforming
- Funksjon
- Sammenhengende kjede
- Adkomst
Vinillen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Nattsjøberget
- Utforming
- Funksjon
- Forbindelse
- Adkomst
Hoåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Skansåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Gjevranslottet
- Adkomst
Elnanslottet
- Utforming
- Murene på Elnanslottet
- Funksjon
- Adkomst
Østvikslottet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Steinfjellet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Kvitberget
- Utforming
- Muren
- Funksjon
- Adkomst
Varder
Våttå