lørdag, 21.09.2019  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Malså Kobberverk

Forfatter: Einar Sandvik

Smelteovnen og utsikten ut over Malsådalen. Vasshjulet sto i en bekk lenger til høyre. Foto: Einar Sandvik.

Malså Kobberverk var det største bergverket i Verdal. Trolig var det også det som ble drevet over det største tidsrommet. Gruvene ligger i øvre del av Malsådalen, et stykke syd for Mokkavatnet. Herfra til Ogndalen er det bare noen få kilometers gange.
Det første en legger merke til, er den gamle oppmurte smelteovnen. Selv om den er delvis nedrast, skjønner en at det må ha vært dimensjoner over den. Høyden er det ikke så greit å si noe om, fordi den øverste delen er rast ned, men sidene nederst er over 2 m.

En gang var det 40 – 50 hus her oppe. I dag sår bare murene igjen av dem. På grunnmuren etter sjefsboligen står det imidlertid en nydelig oppmurt peis. Rester etter et sagbruk fra prøvedriften under 1. verdenskrig finner en like ved. Ved en foss, ikke langt unna, er det et par steinsatte terrasser. Her har det bl.a. vært et vasshjul. Ved sagbruket ligger det en del små jernsviller. For øvrig kan en finne rester av forskjellige maskiner og installasjoner rundt omkring i området.

Vestsiden av Sagvoldvola, der gruvene og skjerpene ligger spredt omkring, er skogkledd. Nede i dalbunnen går granskogen over i myrterreng. På kryss og tvers gjennom området rundt smelteovnen går det veier og stier som fører rundt til husene, eller rettere, til grunnmurene av dem, og til de forskjellige gruvene.


Oversikt
Geologi
Gruver og skjerp
Malså Kobberverk
Historie
Litt økonomi
Store planer
Livet ved gruvene 1866 - 1881
Gruvearbeiderne
Gruvene
Arbeidet ved gruvene 1915 - 1917
"Villaen"
Funn i Skjækerdalen
Skjækerdalens Nikkelværk
Produksjonen i Skjækerdalen i 1876 - 91
Livet ved Nikkelværket
Geologiske forhold
Gruvene
Kilder