mandag, 20.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-barking

Forfatter: Bjørn Lund

Barking med barkespade. Foto: Statens Skogskole Steinkjer.
Barking med barkespade. Foto: Statens Skogskole Steinkjer.

Skogakaren fikk enda et nytt redskap. Barkespaden ble vanlig i skogen. For det var blitt nødvendig å barke tømmerstokken. Den skulle i stigende grad fløytes ned til elveutløpet, hvor sagbrukene som nevnt var plassert fra slutten av1800-åra, ikke som tidligere ved fossene langt oppe i elva. For at tømmeret skulle flyte lettere, måtte det tørke før det ble sendt ut i elva, og for at det skulle tørke, måtte barken bli fjernet.

Skogen kom
-varmeperiode
Skogen kom
-kaldperiode
Skogen tas i bruk
-steinøksa
-øksa
-utviklingen
Granskogen
Det profesjonelle skogbruket
-tømmerhogst
-barking
-tømmerkjøring
-tømmerdoning
Tømmermåling
-målergjengen
-måling og merking
-straffeøksa
Treforedling
-huggenbord
-oppgangssaga
-sagbladet
-utviklingen
-lokalisering
-handsaga
-sirkelsaga
-tremassefabrikasjon
Fløyting
Skogsarbeideren
Enkle skogshusvær
Skogstua
Kokka
Motorsaga
JO-BU Senior
JO-BU Junior
Opplæring i stell av skog
Stell av redskaper
Skogplanteskole og planting
Skogplanting
Storm over Steinkjer-skogene
Skogeierne organiserer seg
Skogarbeiderne organiserer seg
Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF
-Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket
-Friluftsliv og rekreasjon
Vernskog i kommunen