mandag, 18.02.2019  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Storm over Steinkjer-skogene

Forfatter: Bjørn Lund

Vindfall i Furuskogen 1992. Foto: Harald Duklæt.

”Natta mellom 11. og 12. oktober 1837 reiste det seg en heftig storm fra sydvest der inden kort tid rasede med orkans voldsomhet”. Slik lød meldingen som varslet den mest omfattende stormen som er kjent i Nord-Trøndelag. Den ødela stor deler av skogen i Steinkjerområdet og i hele fylket. Insekter ødela det som sto igjen på vindfallområdene.

Det offentlige skogvesen ble etablert i 1860. Kort tid etter kom de første statsskogforvaltere til Steinkjer. De rapporterer at enda var store deler av statsskogene uframkommelige på grunn av vindfallene fra 1837. I de nærmeste 100 årene var det heller små stormproblemer. Men i 1938 fikk vi en storm fra vest, som raste i tre døgn. I Steinkjer ble det store ødeleggelser i Eggemarka og Byahalla. Den skogen vi ser nå, ble planta i årene etter stormen.

I 1970-åra hadde vi kraftige stormer i 71, 72, 75 og 76. Store skader ble resultatet. Så fikk vi en ødeleggende storm i 1987. Den siste storstormen hittil fikk vi nyttårsnatta 1992. Store vindfellinger ødela skog i området vårt. Vi får sikkert flere sterke stormer.

Skogen kom
-varmeperiode
Skogen kom
-kaldperiode
Skogen tas i bruk
-steinøksa
-øksa
-utviklingen
Granskogen
Det profesjonelle skogbruket
-tømmerhogst
-barking
-tømmerkjøring
-tømmerdoning
Tømmermåling
-målergjengen
-måling og merking
-straffeøksa
Treforedling
-huggenbord
-oppgangssaga
-sagbladet
-utviklingen
-lokalisering
-handsaga
-sirkelsaga
-tremassefabrikasjon
Fløyting
Skogsarbeideren
Enkle skogshusvær
Skogstua
Kokka
Motorsaga
JO-BU Senior
JO-BU Junior
Opplæring i stell av skog
Stell av redskaper
Skogplanteskole og planting
Skogplanting
Storm over Steinkjer-skogene
Skogeierne organiserer seg
Skogarbeiderne organiserer seg
Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF
-Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket
-Friluftsliv og rekreasjon
Vernskog i kommunen