tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- Adkomst

Kartskisse: Einar Sandvik
Kartskisse: Einar Sandvik

Nord for For kirke i Stod tar det en veg av sørover fra riksveg 763. Like vest for gården Bjørkmo tar en skogsveg av til venstre. Ta av til høgre i neste vegkryss. Ved vegkrysset kan det for øvrig lønne seg å parkere og gå videre til fots. Etter en snau kilometer langs denne skogsvegen vil Vinillen ligge på høyre side.

Vent med å ta av fra skogsvegen til etter at den har kryssa Nattsjøbekken. Langs en strekning på vel hundre meter går Nattsjøbekken på venstre side av vegen, før vegen krysser bekken igjen, og det er på den øvre enden av denne strekningen det er lettest å ta seg fram til Vinillen, fordi det ligger en liten bratt ås mellom skogsstien og Vinillen på den nedre delen av denne strekningen.

Det går også an å finne Vinillen ved å følge stien som går ned bekkedalen fra Nattsjøberget, men denne vegen er lengre og delvis gjengrodd. Borgen er ganske strabasiøs å finne fram til langs denne leia.

Vinillen 64°03′26″N 11°43′00″Ø
Eldre jernalder
Egge
Egge gård
Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)
Romertid ( Kr. f. - 400)
Folkevandringstid (400 - 600)
Gravfelt ved Paradisbukta og på Skåtangen
Flyfoto
Gravfelt I på Egge, Ølvisheim
Steinringene
Arkeologene graver ut en steinring
- Neverkaret
Bronsekjelen
Skikken i eldre jernalder
Gravfelt II på Egge, Eggehvammen
Gravhauger fra folkevandringstida
Arkeologene graver
Gravfelt på Hegge
Gravfelt på Helge og By
Gården By
Bygdeborger
Folkevandringstida
Korpdalshøgda
- Utforming
- Funksjon
- Kartskisse
- Adkomst
Johallpynten
- Utforming
- Funksjon
- Sammenhengende kjede
- Adkomst
Vinillen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Nattsjøberget
- Utforming
- Funksjon
- Forbindelse
- Adkomst
Hoåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Skansåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Gjevranslottet
- Adkomst
Elnanslottet
- Utforming
- Murene på Elnanslottet
- Funksjon
- Adkomst
Østvikslottet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Steinfjellet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Kvitberget
- Utforming
- Muren
- Funksjon
- Adkomst
Varder
Våttå