fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Innledning

Forfatter: Snorre Tessem

Sinkblende fra Skratås gruver. Foto: Harald Duklæt.

En malm er en forekomst av mineraler som det er økonomisk lønnsomt å utnytte til å fremstille et metall. For eksempel kan mineralet sinkblende (ZnS, sinksulfid) brukes til å utvinne metallet sink (Zn). Mange av våre metaller har startet som sulfider der svovel (S) er en av bestanddelene. (Blyglans PbS, kopperkis CuFeS2, svovelkis FeS2, molybdenglans MoS2, magnetkis Fe1-xS). Et par av våre viktigste jernmalmer er oksider og inneholder mineralene hematitt Fe2O3 og magnetitt Fe3O4.

Malmforekomstene er dannet på ulike måter.

Innledning
Vulkanske malmer
Black Chimneys – vulkanske skorsteiner
Sedimentære dannelser
Hydrotermale ganger