fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Kobber - Cu

Forfatter: Harald Duklæt

Kobberkis og svovelkis (lys gul). Foto: Harald Duklæt

Fremstilling av kobber var en prosess som gikk over fem trinn. I gruvene ble det brutt ut kobberkis CuFeS2 som inneholder kobber (Cu), jern (Fe) og svovel (S). Vanligvis opptrer kobberkis sammen med flere andre metaller som også ofte er svovelforbindelser samt små mengder av gull og sølv. Malmen ble regnet som rik dersom den inneholdt 5% kobber.
Anrikingen av kobber besto hovedsakelig i å fjerne svovel og jern.

Kobber - Cu
Kaldrøsting
Smeltehytta
Skjærsteinsmelting
Venderøsting
Svartkobbersmelting
Garing
Poling og hammergaring