torsdag, 21.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Innledning

Forfatter: Harald Duklæt

Familiebilde fra tidlig 1900-tall. Parafinlamper og talglys var lyskildene. Foto: Privat eie.
Familiebilde fra tidlig 1900-tall. Parafinlamper og talglys var lyskildene. Foto: Privat eie.

De følgende sidene vil, gjennom bilder og tekst, fortelle om elektrisitetsutbyggingen i vårt område (Innherred/Nord-Trøndelag). Serien vil gi et innblikk i det pionerarbeidet som ble gjort og den arbeidsinnsatsen som ble utført i en periode da arbeidsdagene manglet det meste av de hjelpemidlene som vi har i dag. Stoffet er en historisk dokumentasjon på elektrisitetens utvikling gjennom noen ti-år, og vi starter litt før år 1900.
Vedtaket om å starte Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) i 1919 og den utbyggingen som fulgte vil naturlig nok få en bred plass.

Innledning
Det elektriske lyset
Mer historie
Steinkjer kommune
Lokale kommunale kraftverk
Mindre industristeder
Forberedelsene
NTE – oppstarten
Administrasjonen
Follafoss kraftstasjon
Linjenett og trafo-stasjoner
Utbygging og trange tider
Transformatorstasjonene
Tregt strømsalg
Økonomiske problemer
Småkraftverkene
Installasjon
Avdelingene
Elektriske husinstallasjoner
- sikringstavler og   sikringsskap
- fusk og tyvsikringer
- leder og kabler
- glansgarnperioden
- elektriske ovner
- kulo- og plastledninger
- skjulte installasjoner
- avregningen mot   elverket
Nye rutiner og nytt kontorbygg
Flere kraftverk
Namsen bygges ut
Namsenvassdraget
NTE - dagens kraftverk
Driftsavdeling II
Anleggsingeniøren
Linjestikking
Beregning og bestillinger
Utregning og linjeprofiler
Profiltegning
Transport
Fjellboring
LandRoveren
Arbeidsdagen
Stolpereising
Store løft I
Store løft II
Stolpesko
Lina
Vossavinsj
En alvorlig ulykke
NTE år 2010 - -
Emil Astrup
Kilder og forfattere