mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Yrkesopplæringen i Egge
Historie:

Forfatter: Magne Kvistad, (Bilderedigering: Harald Duklæt)

Elever og lærere fra bilmekanikerkurset på Rinnan 1946/47. Foto fra skolens samlinger. (Fotograf M. Knoph).

Etter krigen var det stort behov for fagarbeidere i de fleste yrker.
Høsten 1946 ble det iverksatt ettårig skolemessig opplæring i bilfag i de militære verkstedlokalene til DR3, på Rinnleiret i Verdal med Olav Brunes som kursleder for 11 elever.

Skoletilbudet ble gitt navnet Nord-Trøndelag Yrkesskole.
Interessen og behovet for opplæring på flere fagområder økte, og politikerne i Innherredskommunene gikk sammen om oppgaven, og det ble oppnevnt en Yrkeskolenemd med mandat å etablere yrkesrettede kurs. Det ble fremmet ulike forslag og løsninger.

Ved Fossem i Steinkjer hadde tyskerne etterlatt seg et sagbruk fra krigstida, 1940-45. Bygningen ble vurdert som et midlertidig skolelokale for praktiske fag.


Yrkesopplæringen i Egge
Historie:
Fossem
Inntrøndelag Yrkesskole
De første bygningene
Skolen utbygges
Fagavdelinger / Opplæringstilbud
Kursvirksomhet
Teknisk fagskole
Rektorer
Kontorpersonale
Vaktmester
Skolens kjøkken / internat
Rasjonering
Elevlaget
Bygningsmassen
Bygg (A) Hovedbygningen
Velferdsbygget
Bygg (B)
Bygg (C)
Bygg (D)
Bygg (E)
Bygg (F)
Bygg (G)
Monteringshaller
Bygg (H)
Bygg (K)
Bygg (M)
Gimle
Hallem sag
Kvamslia 3A
Kvamslia 3B
Kvamslia 5
Garasjer
AUS Øvingsanlegg
Skolesammenslåingen i 2012
Pensjonistlaget
Skolemuseum
Billedgalleri
Faglinjer:
Billinjen
Elektrofag
Elektrikerlinjen
Elverkslinjen
Idrettslinjen
Kraftstasjonslinjen
Landbruksmekanikerlinjen
Malerlinjen
Maskin- og mekanikerlinjen
Murerlinjen
Snekkerlinjen
Sømlinjen
Teknisk tegnelinje
Trelastlinjen
Tømrer/Byggsnekker-linjen
Reform 1994
Teknisk fagskole:
Billedgalleri
Dokumentasjoner