søndag, 07.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Bakgrunn

Forfatter: Gunnar Sørhøy

Drensrør og murstein fra teglverket. Fra Forr Historielags utstilling i 2001. Foto: Jens Bjarne Mohrsen.

EN LITEN INDUSTRIBEDRIFT I STOD I FØRSTE HALVDEL AV 1900-TALLET

Laup Teglverk ble startet opp i 1897, og var i drift fram til 1956, da produksjonen ble nedlagt. Det eksisterte da over en periode på ca. 60 år.

Bakgrunnen for byggingen var ønsket om å få produsert teglprodukter (drensrør, murstein, takstein) i nærmiljøet, så folk kunne hente selv det de hadde bruk for.

Det viktigste produktet var nok likevel drensrør. På grunn av nydyrking, og forbedring av drenering på tidligere dyrka jord fra siste del av 1800-tallet, var det behov for et dreneringsmiddel som var enkelt å legge og som fungerte bra. Det ble tidligere brukt trelyrer og steingrøfter, men trelyrene var tidkrevende å lage, og steingrøftene krevde stor nøyaktighet ved nedleggingen av steinene for at de skulle fungere bra.

Bakgrunn
Laup Aktieteglverk
Oppstarten
Nytt selskap
Bygningene
Produktene
Teglverket
- leira
- produksjonen
- tørking og brenning
- sortering
Sluttord