fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Gruvedrift – steinalder

Forfatter: Harald Duklæt

Hulemaleriet fra Lascauxhulen i Frankrike er 15000 - 17000 år gammelt. Motivet er risset inn i fjellveggen og malt med rød oker og sort farge fra trekull. Foto: Wikimedia Commons.

Gruvedrift* ble drevet allerede i steinalderen, og det er påvist bryting på alle kontinenter. Karbondatering viser at ”Lion Cave” i Swaziland var i drift for 43000 år siden, og den blir av mange regnet som den eldste gruven. Der ble mineralet hematitt (blodstein) Fe2O3 brutt, et jernoksid som gir et rødfarget pulver ved knusing. Mineralene ble brukt til ulike fargepigmenter, og fargene ble blant annet brukt ved seremonier og rituelle handlinger eller blandet med et bindestoff og brukt til maling, sminke og dekor.

Langs kysten av Norge fra Leka til Lofoten er det flere huler med hulemalerier fra yngre steinalder (3000 f.Kr. - 1800 f.Kr.) til eldre bronsealder (1800 f.Kr - 1000 f.Kr.). Solsemhula på Leka og Fingalshula i Gravvik er rikt dekorerte. Motivene er rødfargete og fremstiller mennesker, dyr og geometriske figurer. Rødfargen kommer også i Norge fra pulverisert hematitt (rød oker), men her er jernoksidet sannsynligvis funnet som avsetninger i myrer, kanskje røstet og blandet med vann.


* Begrepene gruve og gruvedrift var opprinnelig knyttet til uttak av mineraler og malmer fra dagbrudd eller underjordiske gruver. En videre definisjon er at gruvedrift er uttak av mineraler og annet geologisk materiale. Vi finner begrepet gruve knyttet til både mineraler, bergarter og løsmasser – noen eksempler: kobbergruve, kvartsgruve, klebersteinsgruve, grusgruve.

Gruvedrift – steinalder
Flint
De første metallene
Kobberalder
Bronsealder
Gruvedrift i Norge
Malmleting
Tidlige malmfunn
Kaldkiling
Feisel og bergsjern
Fyrsetting 1
Fyrsetting 2
Gruvene
Boring i fjell
Svartkrutt