tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Hell - Sunnanbanen

GEOGRAFI FOR FOLKESKOLEN, Kristiania 1914: På kartutsnittet til høyre er beliggenheten til de to endestasjonene for Hell-Sunnanbanen markert. C.W.L. Horn, Wikimedia Commons.

Tidlig på 1800-tallet ble det lagt en del jernbanespor i Norge der trekkrafta var hester. Den første lokomotivjernbanen ble åpnet mellom Oslo og Eidsvoll i 1854. Jernbanestrekninger som har tilknytning til Trøndelag er Rørosbanen som ble åpnet i 1877, Meråkerbanen åpnet i 1881 og Hell-Sunnanbanen, som senere ble en del av Nordlandsbanen, åpnet i 1905. Dovrebanen kom først i 1921.


Hell – Sunnanbanen ble besluttet bygd i 1894. Planleggingen begynte høsten 1896.

Anleggets lengde 105,2 km.

Byggetid 106 måneder.

15 Stasjoner og stoppesteder:
Stjørdal, Skatval, Langstein, Åsen, Ronglan, Skogn, Levanger, Rinnan, Verdal, Røra (kalt Salberg fram til 01.08.1918), Sparbu, Vist, Steinkjer, Byafossen og Sunnan.

Gjennomsnittlig innbyrdes avstand mellom stasjonene er 7,0 km.

14 bruer. 10 planoverganger over offentlig vei. 264 overganger over private veier. 25 overgangsbruer over jernbanen. 35 underganger.

Banens laveste punkt er Hell (3,15 m.o.h.). Høyeste punkt er Gruvåsen, like sør for Åsen, (99,5 m.o.h.). Lengste rettstrekning er på 4.118 meter over Mæresmyra.

(Informasjonen samlet av Ronald Frøseth).

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten