fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Oppdagelsen av Fosdalsmalmen

Forfatter: Snorre Tessem   Bilderedaktør: Harald Duklæt

Lisbet Nypan spådde rikdommen som lå i fjellene i Malm. Hun ble til slutt dømt for sine trolldomskunster og brent på bålet som heks i 1670. En skulptur av henne er reist på Nypvang skole i Leinstrand. Foto: Oeikrem, Wikemedia Common.

Lisbet Nypan, som var den siste som ble brent som heks i Trøndelag, spådde at fjellene i Malm ville betale bygdenes gjeld. Men det var neppe det de svenske skinnhandlerne hadde hørt eller tenkte på da de satset sine penger på malmleting i Norge. De var engasjert i Nordiska Grufaktieselskap i Repparfjord og fikk der hyret stigeren Berge Flage.

I 1951 sto følgende å lese i Adresseavisen:
«Han som oppdaget malmen som ble grunnlget til Fosdalen gruber ble glemt og Petter Ulven i Kvam ble snytt for belønning»
Ifølge avisa var Petter Ulven en ivrig ”amatørgeolog” med interesse for rare steiner. Da han fikk nyss i en annonse i Dagsposten, fra Nordiske Grubekompagni, som var på jakt etter nye forekomster, sendte han inn en steinprøve som han hadde hentet i Nordfjellet i Kvam.
En tid etter svingte en drosje inn på gården med Gregerson og Flage, ifølge Adresseavisen.

Det er nok disponent G. O. Gregor i Grubekompagniet i Harstad det her er snakk om. Bror av Petter, Adolf Ulven, husker at svensken sa at Petter kunne regne med å bli en velholden mann.

Flage og Ulven dro nordover første dag uten å finne annet enn fattig malm. Seinere dro de nord om Beitstadfjorden før de bestemte seg for områdene rundt Malm. Der hadde de to herrene ifølge avisen strødd om seg med ”alle slags merker på slump i fjellet” for å sikre forekomstene mot konkurrenter.

Gregor forhandlet om kjøp av småbruket til Petter Ulven og bød en, etter tiden og forholdene, fantastisk pris som småbrukeren øyeblikkelig slo til på.

Disponent G. O. Gregor og stiger Berge Flage var to sentrale personer ved etableringen av gruvene i Malm.

Oppdagelsen av Fosdalsmalmen
Grytdalen
Malmbrytingen starter
Malmen
Kaia
Underjordisk drift
Oppredning
Utskiping
Nye ansettelser
Gruvedriften utvikler seg
Mekaniseringen
Sosiale forhold
Kompressorhuset sprenges
Etter 1945
Gruvedriften
Geologien
Østmalmen
Hovedsjakt 5
Magasinbryting
Skivebryting
Østgruva
Goder til Malm-samfunnet
Slutten
Illustrasjoner, litteratur og linker.