tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Nodal bru

Forfatter: Roger Lyngstad

E6 langs Snåsavatnet passerer Nodalselva 5 - 6 km nord for Kvam kirke. Navnet er endret til Nødalselva på nyere kart. Kartgrunnlag © Kartverket.

Dagens bru over Nodalelva er langt fra den eneste i historien. Gjennom århundrer har man måttet passere elva på et eller annet vis, og her skal vi se litt på historien rundt dette.

Går vi riktig langt tilbake i tid, var vel vadestedet nede ved Snåsavatnet et av de mest brukte passeringspunkter. Den gamle leia fra Strømstad om Aunvold og Åsen gikk ned Nesjan til Teingardnesset ved elveoset og derfra opp til Nodal. Trolig hadde man passeringspunkter lenger opp i elva den gangen også.

Nodal bru
De første bruene
Veiutbygging
Ny bru
Møte i fylkesutvalget
Stikking av nyveien
Steinhvelvbru
Tysk innblanding
Innkvarteringen
Framgangen i arbeidet