mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Steinkjer skole

Forfatter: Liv Welde Vikan

De ombygde militærbrakkene «Ogna» (nærmest) og «Figga» danner skolens fasade mot Kongens gate. Foto: Harald Duklæt.

Nord-Trøndelag Distriktshøgskole ble satt i gang i 1981 og fikk fort behov for flere lokaler. Det ble klart at enten måtte grunnskolen overlate sine bygg til høgskolen og flytte, eller så måtte høgskolen få et nytt bygg et annet sted. Nord-østre del av Steinkjer-sannan kom raskt inn i diskusjonen. Store deler av militærleiren var forlatt, og det var plass for andre til å ta areal i bruk.

Resultatet ble at høgskolen fikk overta de byggene som grunnskolen hadde, og det ble opprettet ny grunnskole på Steinkjer-sannan, delvis gjennom overtakelse av undervisningsbygg o.a. fra militæret, og delvis gjennom nybygging. Arkitekt Odd Hage sto bak tegningene av nye Steinkjer skole.

Steinkjer skole
Skoleanlegget
Kaserne Namdalen
Kinobrakka
Fremtiden