mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Steinbrudd

Forfatter: Harald Duklæt

Hespriholmen med store groper etter uttak av grønnstein. Landhevingen gjør at bruddene har hevet seg godt over havnivået siden driften opphørte. Foto: Ann Steindal.

Steinaldermenneskene hadde flere lokale steinbrudd der de skaffet seg råmateriale til økser, kniver, pilspisser, skraper m.m. På Hespriholmen i Bømlo ble det i stor skala brutt grønnstein til steinøkser. Driften varte i flere tusen år. (Ca. 7500 – 1800 f.Kr.).

Hammersteiner, dels med skaftfure, er funnet ved gruver og steinbrudd verden over. Slag mot fjellet med tunge steiner og steinklubber var noe av bryteteknikken. Kullrester, som i dag kan brukes til datering, viser at de også brukte fyrsetting. Deretter kunne kiler av bein, tre og bergfliser brukes sammen med steinklubber for å åpne bergsprekkene slik at biter av fjellet kunne plukkes ut. Denne kaldkilingsteknikken ble mer effektiv da metallene bronse og senere jern kom i bruk.

Harde bergarter, slik som granitt, kunne spaltes ved at de boret eller hugde ut flere hull langs ei linje. I hullene ble det slått ned tørre trekiler som så ble fuktet med vann. Sprengkraften som da oppsto var nok til at fjellet sprakk.

Steinbrudd
Steinbygninger i Norge - Nidarosdomen
Lokale middelalderkirker
-Sakshaug gamle kirke
-Mære kirke
-Hustad kirke
Kleberstein
Kvernsteiner
Mindre steinbrudd og murer
Heiner/bryner
Slipestein
Bryting av Verdalsbryner
Større steinbrudd
Steinhvelvbruer