mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Steinkjer Husmorskole

Forfatter: Inger Hestad i samarbeid med Brit Haugseth

Vårtun hagebruksskole i Eggelia. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Fra opplæring i å ”ta vare på en familie” til yrkesopplæring i husholdningsfag, sosial og helsefag, formgivingsfag og håndverk og industrifag.

I gamle papirer kan vi lese at det allerede i 1946 var under planlegging en interkommunal husmorskole for kommunene: Namsos, Steinkjer og Levanger. Gamle Vårtun hagebruksskole var nevnt som aktuelle lokaler for denne skolen. Hvorfor dette ikke ble realisert før 20 år etter, har vi ingen dokumenter på.


Steinkjer Husmorskole ble opprettet 1. juli 1967 og tok i mot sine første elever 1. august samme år i nedlagte Vårtun hagebruksskole i Eggelia. Fra starten av var det 3 fast ansatte: Rektor Ingeborg Wibe rektor og husstell-lærer, Elisabeth Holst Mandahl håndarbeidslærer, Vebjørg Vaggen hushjelp / assistent. Rektor fikk fullmakt til å anta nødvendig timelærere som senere ble godkjent av fylkesskolestyret. Gunhild Vikeland var timelærer i kostlære og Inger Hestad timelærer i helsestell, familiekunnskap og økonomi. Fylkesgartner Heggli hadde 6 timer om prydhage og sogneprest Krogstad 10 timer psykologi.


Hovedinnhold i opplæringen var: Kostlære- praktisk /teoretisk, stell av tekstiler/ tekstillære, håndarbeid, helsestell/ barnestell, familiekunnskap og økonomi. Skolen hadde plass til 20 elever som gikk fem måneders kurs med opptak høst og vår.

Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen