mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Forord

Forfattar: Olav Skevik

Framsida på 50-årsskriftet som vart utgjeve i 1982. Tekstane og ein del av illustrasjonane er henta herfrå.

Mange elevar og lærarar har gjennom 50 år vore innom den skolen som i dag heiter Steinkjer vidaregåande skole. Først heitte skolen Steinkjer landsgymnas, så vart det Steinkjer offentlege landsgymnas, Steinkjer gymnas og til sist det namnet skolen har i dag.

Årsskriftet er eit dugnadsarbeid av lærarar og tidlegare elevar. Redaksjonen (Olav Skevik, Aksel Rolf Arnesen og Torbjørn Garberg) har møtt velvilje hos alle vi har spurd om hjelp på ein eller annan måte. Her vil vi takke dei alle for arbeidet dei har gjort, enten dei har skrivi artiklar, skaffa bilde eller svara på spørsmål. Utan medarbeidarane hadde det ikkje blitt ei slik bok som vi har fått til. Spesielt vil vi takke Olav Myhr for portrett-teikningar. Dei andre teikningane er det Aksel Rolf Andersen som har laga. Bjørn Kinderås har hatt mye arbeid med billedstoffet.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri