tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

En skole for de skoleflinke

Forfatter: Einar Sandvik

Brev om skolepremie på 25 kr. til beste elev på Gullberget folkeskole 1939. Sjuendeklassingen blir titulert i brevet som Hr. Bjarne Sandvik. Man var litt mer formell den gangen enn i vår tid.

Hvordan var det å gå på videregående skole i Steinkjer under krigen? Vi skal prøve å gi et innblikk i det gjennom å følge en skoleelev fra han begynte høsten 1940 til han gikk ut våren 1945. Framstillinga her vil hovedsakelig være basert på dokumenter Bjarne Sandvik tok vare på fra skoletida si og det han fortalte muntlig om skolegangen.

Forløperen til den studieforberedende linja ved dagens Steinkjer videregående skole var Steinkjer Landsgymnas, som ble starta i 1932, som det første gymnaset i Nord-Trøndelag. Som landsgymnas var skolen i stand til å ta imot ungdom fra landsbygda, som ikke hadde anledning til å gå middelskole etter den sjuårige folkeskolen, som barneskolen den gangen ble kalt, på heimstedet sitt. Opptak skjedde gjennom karakterer og opptaksprøve.

Landsgymnaset var fireårig. Det første året skulle gi elevene den kunnskapen de trengte for å begynne på de tre siste åra av gymnaset, som var delt i linjer. Dette første året tilsvarte omtrent de to siste åra på dagens ungdomsskole. Det var med andre ord et temmelig krevende første år, og elevene som begynte på landsgymnas, hørte til de mest skoleflinke elevene.

Bjarne kan kalles en typisk elev ved Steinkjer landsgymnas. Han ble premiert som beste avgangselev våren 1939 ved Guldberget skole, som var en liten fådelt folkeskole ved enden av Hammervatnet i Åsen. Vinteren 1939-40 leste han seg opp privat med tanke på å prøve å komme inn på Steinkjer Landsgymnas høsten 1940.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse