mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Arbeidstjenesten

Forfattar: Bodil Østerås

Verveplakat 1940.
Verveplakat 1940.

«Arbeidstjenesten skal oppdra den norske ungdom i norsk nasjonal ånd til disiplin og samkjensle og til aktelse for det kroppslige arbeid. Arbeidstjenesten skal, uten fortrengsel for lønt erverv, gjennomføre store nasjonale arbeidsoppgaver til gagn for folk og land»

Forordning av 17. april 1941 om arbeidstjeneste for menn.

Tanken om en samfunnstjeneste der ungdom skulle tjene landet i form av arbeid på veier og innenfor primærnæringa samt annet fellesnyttig arbeid, sto sentralt i flere høyreorienterte bevegelser i Europa på 1920-og 1930-tallet. Ideologisk bygger tankesettet rundt arbeidstjenesten på dugnaden. Å samles for å hjelpe hverandre der det trengs. Dugnaden er ingen tung plikt som man beklager seg over, men frivillig arbeid der gleden ved å komme sammen, gjøre en jobb og merke resultatet ved å løfte i flokk er drivkrafta.

Den som tok det første praktiske skritt og grunnla arbeidstjenesten her i Norge var Erling Winsnes (1893-1935). Han hevdet at all ungdom burde få ett års arbeidstjeneste. Winsnes prøvde å vise hvordan all norsk menneskelig og materiell kultur bygger på bruken av jord og skog. All ungdom vil gå styrket ut av en arbeidstjenesten og landet vil bli bygget med felles kraft.

I 1934 kom det første forsøket på å danne arbeidsleirer i Norge, og Frivillig Norsk Arbeidstjeneste ble etablert. I årene som fulgte var det hvert år noen få leirer med idealistisk ungdom som brukte av ferien sin til å hjelpe bøndene. Det er i denne konteksten vi må forstå og plassere dannelsen av Arbeidstjenesten (AT) i 1941. Arbeidstjenesten var med andre ord ingen nyskaping da den ble etablert, hverken i Tyskland eller Norge, men det var først med AT at landet fikk en obligatorisk, statlig og landsomfattende arbeidstjeneste.

Tyskere i Reicharbeitsdienst ca. 1940. Foto: Deutsches Bundesarchiv. Wikimedia Commons.

Arbeidstjenesten
Administrasjonsrådet
Axel H. Stang
Organiseringen av Arbeidstjenesten
Motstandsarbeidet mot AT tar til
Motstandsbevegelsen
AT-jentene på Mære
Kvinnelig arbeidstjeneste
- AT-leiren på Hamrum 1
- AT-leiren på Hamrum 2
- AT leiren på Hamrum 3
AT etter krigen