tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Landskapet rundt Steinkjer

Forfatter: Rolf Andersen

Foto: Einar Sandvik
Foto: Einar Sandvik

Terrenget rundt Steinkjer består av langstrakte åser, vide daler og en stor fjord. Alle åsene er avrundet og ganske lave. I dalbunnene er det som oftest leire.På bildet ser du de sentrale delene av Egge som blir beskrevet videre. Skåtangen og Lundleira ligger i forgrunnen.

De store trekka i landskapet er det naturen som har skapt, men etter at menneskene kom til området, har de med sine aktiviteter omformet svært mye av landskapet. Det er den første menneskelige omforminga av landskapet vi skal se litt nærmere på i denne delen. Først skal vi imidlertid se kort på hva som menes med de to orda naturlandskap og kulturlandskap.

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere