torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
       

OM HISTORIE OG KULTURLANDSKAP

Historie og landskap startet i 2000 som et prosjekt der Egge barneskole, Steinkjer videregående skole og Høgskolen i Nord-Trøndelag satte seg som mål å utvikle et læremiddel i lokal historie basert på multimediateknikk (CD-ROM) som skulle brukes av prosjekteierne:

· ved for- og etterarbeid i forbindelse med historieekskursjoner i nærområdet til Steinkjer
· som tillegg til de vanlige læreverk i undervisningen
· ved etterutdanning av lærere
· for å oppfylle den lokale vinklingen i læreplanene

Etter at 1. fase ble fullført med en CD-ROM med ”rådata”, ble historiesamlingen endret til et Internettprodukt.

Målsettingen er nå utvidet til også å være et bidrag til allmennkunnskap for alle som er interesserte i historie. Selv om de historiske data er fra Egge og Steinkjerområdet, er kunnskapen allmenn.

Nettstedet er under kontinuerlig utvikling. Dersom du som bruker har tips om justeringer, tillegg eller lignende, ta gjerne kontakt med:

Harald Duklæt – e-mail: harald.duklaet@ntebb.no
Liv Karin Olsen Flak – e-mail: livfl@trondelagfylke.no

DELTAKERE I PROSJEKTENE:

Utvikling av CD-ROM-versjonen:

Prosjektledelse:
Per Frostis, rektor Egge barneskole – prosjektleder
Kåre Vollen, insp. Steinkjer videregående skole – prosjektkoordinator

Studenter – teknisk utvikling:

Ole Nerdrum, Tor Erik Alsli,
Eirin Nordahl, Ørjan Midttun,
Morten Johansen

Forfattere:
Einar Sandvik, lektor Steinkjer videregående skole
Steinar Ressem, lektor Steinkjer videregående skole
Harald Duklæt, lektor Steinkjer videregående skole
Rolf Andersen, lektor Steinkjer videregående skole
Ann-Mari Rosenlund, lærer Egge barneskole
Even Overrein, Egge Museum
Andreas Haugdahl, tidl. rektor Mære barneskole
Torbjørn Haugen, historieinteressert, Egge historielag
Gunnar Wæhre, bonde Lund Gård, Egge
Ellen Grav,hovedfagstudent
Gunnar Fossum, Egge historielag
Torbjørn Garberg, lektor
Olav Skevik, konservator, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Hans-Magnus Ystgaard, forfatter og historiker
Erik Stenvik, seniorrådgiver, fylkesmannen i N-Tr.lag
Bjørn Lund, tidl. rektor ved Statens Skogskole, Steinkjer
Magne Kvistad, tidl. inspektør ved Egge vgs
Asbjørn Nergård, avd.ing. NTE
Jarle Skjei, tidl. rektor ved Folkeuniversitetet
Snorre Tessem, direktør ved Fosdalens Bergverk AS
Frank Christiansen, inspektør Steinkjer vg skole
Morten Stene, siviløkonom, red. for Steinkjerleksikonet
Svein Vestrum, lektor Steinkjer vg skole

Utvikling av Internett-versjonen:
Prosjektledelse:
Harald Duklæt – prosjektleder
Kåre Vollen – prosjektkoordinator
Ann-Mari Rosenlund
Gunnar Fossum

Studenter – teknisk utvikling:
Andreas Gjærum
Ståle Ness
Stian Dahl


Webbifisering:
Ståle Ness

Våren 2008 ble artikkelen "Steinkjer bombes" utvidet med en animasjon og et bildegalleri. Arbeidet er utført av studentene:
Kai Viggo Sandvik, Tatyana Igumnova og Jo Arild Salthammer ved multimedieteknologi, HiNT.

Samarbeidsparter:

Egge Museum, Egge barneskole, Egge historielag, Steinkjer ungdomsskole, Statens Kartverket, Miljøvernavdelingen ved fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Norges Geologiske Undersøkelser, STATOIL, Nord-Trøndelag fylkeskommune, IT-byen Steinkjer, Steinkjer Næringsselskap, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer videregående skole, Steinkjer kommune og Vitenskapsselskapet i Trondheim.

Antall besøk siden 25.05.2006: 5848462