søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Slipsteinsberget

Forfatter: Harald Duklæt

Slipsteinsberget rager 20 – 30 m over det omliggende landskapet. Foto: Harald Duklæt

Slipsteinsberget i Sparbu består av ulike bergarter og mineraler som har vært brutt og utnyttet gjennom en svært lang periode. Bergarten som brytes i dag kalles serpentinitt, men det har tidligere vært store uttak av både talk og kleberstein fra den samme geologiske formasjonen. Forekomsten ligger isolert som en stor linse inne i de omliggende bergartene, og det var helt spesielle forhold i vår geologiske historie som førte til denne variasjonen av mineraler og bergarter innenfor et relativt lite område.

Slipsteinsberget
Den geologiske historien
En fjellkjede dannes.
Metamorfose (omdanning).
Lokal omdanning.
Mineralene dannes.
Serpentin.
Kleberstein.
Mineralene.
Ultramafiske linser.
Forekomster i Sparbu.