mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

En oversikt

Forfatter: Anders S. Asprem

Bilkortesjen som kom til Binde med utstyr fra Rinnleiret, korket fullstendig igjen veiene i Binde. Foto: Arvid Sørholt.

Dragonregiment nr. 3 på Rinnleiret, hadde i tilfelle mobilisering, sitt utrykningsområde i Stod, med kommandoplass og regimentsstab plassert ved For prestegård.
Regimentet var den eneste avdelingen i Norge, som ble fullstendig oppsatt ved mobiliseringen i 1940, og allerede sent på kvelden den 10. april, var regimentsstaben kommet til prestegården, og bombekastereskadronen ankommet Ellerås.
Det er verdt å merke seg at ved bombekastereskadronen, som var oppsatt med hester, var alt befal utstyrt med sabler. Noe gammeldags, ja, men stikk motsatt var motormitraljøse eskadronen. Den var den mest moderne avdeling i landet. Fra nyttår og fram til april 1940, hadde de fått nye tyske Opel lastebiler, med mitraljøser montert på lasteplanet.

11. april hadde lensmannen i Verdal samlet sammen 50 biler fra bygda. Bilene ble fylt opp med bekledning, våpen og ammunisjon fra lagrene/magasinene på Rinnleiret, og alt ble kjørt til Binde. Tidlig om morgenen samme dag, hadde hestetrenavdelingen fra DR3 ankommet Binde med ca. 60 hester. Vi kan lett forstå at det var trangt om plassen på veiene og ved husene på Binde den dagen.

En oversikt
Avdelingene blir plassert ut 1
Avdelingene blir plassert ut 2
Trefningen ved Fossem 1
Trefningen ved Fossem 2
Retrett mot Sunnan
Krigstilstand
Utslitte briter passerer
Trefningene ved Binde og Leinskorsen
Mange hendelser, alvorlige hendelser
Trefningen på Tiltnes
Tilbaketrekning
Togulykken
Kapitulasjonen