tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Grensepass og gassgenerator

Forfatter: Reidar Rostad

Artikkelen er utgitt av Beitstaden Historielag.

Det ble knapphet på mat og forbruksvarer under krigen. Det fortelles det om i denne teksten fra Beitstad:


Det måtte vera Johan Vada og faren min som planla denne turen. Det var hausten 1941 med rasjonering og forbud mot privat bil- kjøring, og dessutan måtte ein ha grensebuarpass for å koma til Lierne. Men dette let seg ordna. Hos lensmannen fekk vi utskrevi grensepass. Eg hadde riktig nok problem med passbilde, men eit foto der eg stod saman med elghunden til Einar Svarte, vart godtatt.
Som ein av dei første i distriktet hadde Sivart Holstad fått montert gassgenerator på ein lastebil. Han ordna også ein kasse som overbygg for passasjerar. Så dette var fin skyss for dei 8 håpefulle moltplukkarane som drog i veg, godt utstyrt med moltblyer, kvarter, åttingar og noko attåt til mat, for ikkje å glømme telt, som skulle huse oss oppå Lifjellet.

Grensepass og gassgenerator
Motorstopp
Overnatting i telt
Molteplukking
Tilbaketuren