onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Bolighuset

Forfatter: Jan Haraldsen

På en Innherredsgård har det bakover i tiden vært mange forskjellige hus med forskjellige funksjoner og de har endret seg etter hvert både i antall, sammensetning og utforming. Vi skal ta for oss de forskjellige husa og starter med bolighuset.

Bolighuset
- treromsstua
- trønderlån 1
- trønderlån 2
- husmannsstua
- bureisningsstua
- nyere bolighus
Driftsbygninger og andre hus
- løe og låve
- fjøset
- hus for storfe, kjøttfe
- stallen
- småfefjøs m.v.
- grishus
- kyllinghus, kalkunhus
- bur (stabbur)
- jordkjeller
- mastu (matstue)
- tørkehus/badstue
- smie
- redskapshus
- rotvekstlager
- surfôrsilo for gras
- gjødsellager
Bygninger utenfor gården
- setra
- sommerfjøs
- høybu (høyløe)
- kvern
- sag
- naust
- stamphus (stampe)
- skogstue
- melkerampa
- sluttkommentar