onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Beitstadfe - et lokalt kulturhistorisk minne

Forfatter: Arnt Minsaas

Holstmarks Husdyrlære fra 1897

Blant eldre husdyrfolk var Beitstadfe et kjent begrep. Beitstadfe var også så vidt nevnt i Holstmarks Husdyrlære fra 1897, men opprinnelse og utbredelse av dette feslaget er mer usikker.
Dette dreier seg ikke om en egen rase i tradisjonell forstand, men om et stedeget feslag. Det som spesielt kjennetegnet dette feslaget var den karakteristiske grå fargen, gjerne beskrevet som ”musgrå”.

Norske feslag var opprinnelig lite ensartet. Dyra var små av vekst, dels hornet og dels kollet, og med forskjellig fargepreg. Noen var enlett, andre med fargetegninger og noen var brandet. Trolig var det lenge slik at ei ku var ei ku og en okse var en okse, og at det dermed ikke eksisterte bevisste avlsmål.
Fram til midt på 1800-tallet var det heller ingen offentlige interesser knyttet til feavlen i landet, men ved ansettelsen av den første statagronom (Lindequist, 1850 – 1870) ble det smått om senn en mer planmessig storfeavl.

Beitstadfe - et lokalt kulturhistorisk minne
Lokale feslag
Historie